Chào mừng bạn đến với SEALITE

Tin tức

Download Catalog

Download Catalog

Ngày đăng: 17 - 11 - 2021 Lượt xem: 147

SL-15 SL-60...

Ý nghĩa của ánh sáng đèn báo phần luồng

Ý nghĩa của ánh sáng đèn báo phần luồng

Ngày đăng: 26 - 02 - 2021 Lượt xem: 423

Về ban đêm, độ chiếu sáng của tín hiệu phải đảm bảo có tầm nhìn xa ít nhất là 1000 m bằng mắt thường trong điều kiện tầm nhìn...

Những loại đèn dùng cho báo hiệu hàng hải

Những loại đèn dùng cho báo hiệu hàng hải

Ngày đăng: 23 - 03 - 2019 Lượt xem: 3900

Tín hiệu ánh sáng là loại tín hiệu quan trọng dành cho các phương tiên di chuyển vào buổi tối. Tín hiệu đèn được sử dụng trên tàu thuyền...